Dokter Michon is voor langere tijd uitgevallen om gezondheidsredenen.

Mededeling van Maaike Michon aan alle patiënten

update 7 juli 2024

Lieve patiënten,

Alweer bijna twee maanden geleden werd ik ziek, en het ziet ernaar uit dat ik een langere tijd nodig ga hebben om te herstellen. Ook is de afgelopen tijd duidelijk geworden dat bij langdurige uitval, het runnen van een huisartspraktijk niet haalbaar is. Dit inzicht heeft mij doen besluiten de praktijk over te laten nemen. Daar lopen de gesprekken nog over. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal de overnemende partij jullie hierover informeren.

Het contact dat ik met jullie heb gehad de afgelopen jaren, de band die we hebben opgebouwd, het lief en leed dat we hebben gedeeld: dat draag ik met me mee. En dat gemis is groot.

Wat ik ga doen in de toekomst weet ik nog niet precies, daar wil ik de komende tijd voor nemen om daar de juiste keuzes in te maken. Mijn woonplaats blijft sowieso Ede, en ik hoop van harte jullie ergens tegen te komen. Zo kunnen we van mens tot mens verbonden blijven.

Dank voor alle moois en goeds dat jullie mij gebracht hebben,

“Goodbye but not farewell”

Maaike Michon (huisarts)

Kosten bij niet verschijnen op afspraak

Indien u zonder tijdig bericht niet verschijnt op uw afspraak is dit heel verstorend voor het spreek uur en daar kunnen wij u administratieve kosten voor in rekening brengen.

Deze kosten maken wij omdat wij tijd kwijt zijn aan het bijsturen van het spreekuur als direct gevolg van het ad hoc niet doorgaan van een afspraak. Deze tijd krijgen wij niet vergoed van de zorgverzekeraars. Onze maatregelen om dit te minimaliseren zijn:

  • eerste keer verschijnen zonder bericht: coulance;
  • tweede keer: u ontvangt een ‘waarschuwingsbrief’;
  • derde keer: u ontvangt een factuur voor EUR 10;
  • vierder keer: u ontvangt een factuur voor EUR 20;
  • vijfde keer: u ontvangt een factuur voor EUR 30;
  • enzovoort.

Deze kosten dient u te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of minimaal voorafgaand aan een nieuwe afspraak binnen 14 dagen na factuurdatum. U kunt het bedrag overmaken of per PIN betalen aan te balie. Contant geld kan niet worden geaccepteerd.

Indien een nieuw voorval zich voordoet na een jaar en u de rekeningen volledig heeft betaald, wordt er opnieuw begonnen met factureren vanaf EUR 10.

De drijfveer

Onze samenleving is dynamisch en vraagt veel van ons. Binnen die dynamiek is een eigen vertrouwde huisarts van essentieel belang, op welke grond of manier de vraag om zorg ook is ontstaan.

Huisartspraktijk Michon wil die zorg geven, in alle aspecten van de eerstelijnszorg: acute medische zorg, chronische medische zorg, ondersteuning bij vastlopen in bepaalde levensfases, door veranderingen, aandoeningen of omgevingsfactoren.

Die zorg kunnen wij u bieden, door de gespecialiseerde zorgverleners die wij in huis hebben, zowel in ons team als in ons gebouw:

  • Huisartsen: een team huisartsen zorgt voor de eerstelijnszorg in het spreekuur en bij visites;
  • Assistenten: het team doktersassistenten zorgt voor telefonisch advies, eigen spreekuur, bloedprikken, laboratoriumonderzoek en nog veel meer;
  • Praktijkondersteuners: verschillende praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen zorgen voor hulp bij chronische ziekten en eerstelijns psychologie ook voor kinderen en ouderen;
  • Medisch Centrum: naast apotheek, tandarts en de GGD vindt u hier diverse zorgverleners zoals fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, logopedie en huidtherapie.

Zorgen voor mensen door ze te zien voor wie ze zijn

Deze visie staat centraal in onze praktijk: de persoon zien voor wie hij/zij is en voor wat hij/zij heeft. De balans tussen beiden wordt per persoon afgestemd, omdat wij nastreven de meest optimale zorg te kunnen bieden. Voor eenzaamheid is tenslotte een andere aanpak nodig dan voor een longontsteking en niet ieder mens is gebaat bij dezelfde benadering.

De indeling van onze praktijkruimte is ook anders: een open indeling met een ronde centrale balie. Toegankelijkheid en openheid staan daarbij centraal. Met een ruime wachtkamer waar de voorzieningen zo om u heen zijn gemaakt zodat de wachttijd in een vertrouwde en aangename sfeer verstrijkt.

Huisartspraktijk Michon gesloten voor nieuwe patiënten per 1 februari 2020

Zie voor meer informatie op onze pagina “nieuws”.

Gegevens

Adres:

Eikenlaan 13-28, 6711 MA Ede

Telefoonnummer:

+31 (0)318 200 240

Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei:

voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk, kunt u bellen met de Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei:

+31 (0)318 200 800

Actueel

Update 7 juli 2024

Dokter Michon is voor langere tijd uitgevallen om gezondheidsredenen. 

We hebben de afgelopen maanden met de praktijk al veel veranderingen doorgemaakt, die impact op alle patiënten en zorgverleners in ons team hebben gehad. De uitval van dokter Michon komt daar nu bovenop. Ons team zal, met de aanwezige collega s, alles doen wat haalbaar is om de praktijk draaiende te houden en alle zorgvragen zo goed mogelijk van de nodige zorg te voorzien. Met het huidige zorginfarct, de wisselingen en uitval van personeel is dat een flinke uitdaging. Dat betekent wisselende zorgverleners, minder bereikbaarheid en minder ruimte om een afspraak te maken op het spreekuur. Wij vragen eenieder van jullie, daar rekening mee te houden/ begrip voor op te brengen/ ons te helpen waar mogelijk. Voor de langere termijn hebben wij er vertrouwen in dat dit zal verbeteren. En zijn we bezig hiervoor plannen te maken en te implementeren. Ook hierin wil ik vragen om jullie vertrouwen in ons.

Wij kunnen helaas geen nieuwe patiënten meer inschrijven.

STORING LABUITSLAGEN

Wij zijn op 21 juni 2024 geïnformeerd door onze ICT leverancier van ons huisartsensysteem, dat in de periode van 1 mei 2024 tot en met 17 juni 202 en problemen zijn geweest met het doorsturen van uitslagen, waardoor wij sommige uitslagen niet hebben doorgekregen van het laboratorium en/of ziekenhuis. De leverancier heeft beloofd dat deze storing is opgelost voor een update op 17 juni. Mocht u het vermoeden hebben dat uw uitslagen niet zijn door gekomen of doorkomen, bespreek dit dan direct met ons.

BEREIKBAARHEID

Vanwege onderbezetting van assistenten kunnen wij incidenteel de telefoon niet aannemen. Wachttijden zijn hierdoor opgelopen. Dit is het directe gevolg van de uitval van assistenten in combinatie met het te kort aan invalassistenten en de toenemende zorgvraag in de Nederland (de Zorgcrisis). Wij blijven altijd bereikbaar voor spoed. Voor het maken van afspraken belt u bij voorkeur tussen 8:00 en 10:30. Wanneer het ‘s-ochtends niet lukt om ons te bereiken probeer het dan in de middag tussen 14:00 en 16:00.

GEEN MOGELIJKHEID VOOR BLOEDAFNAME

Op de praktijk is er voorlopig geen mogelijkheid om bloedafname te doen. Hierdoor zullen wij u moeten verwijzen naar het ziekenhuis Gelderse Vallei. Wij zijn op dit moment genoodzaakt dit te doen, vanwege onderbezetting van assistenten. Wij vragen uw begrip en vertrouwen dat wij ons best doen om u zo goed mogelijk te helpen.

ONLINE AFSPRAAK MAKEN NOG NIET MOGELIJK

Wij zijn bezig om het online afspraken weer mogelijk te maken, echter vergt dit meer tijd omdat we nog niet tevreden zijn over de manier waarop en wij dat voor u en voor ons zo makkelijk mogelijk willen maken. Tot die tijd is het nog steeds niet mogelijk om afspraken online (via MijnGezondheid.Net) te maken. Afspraken kunt u alleen telefonisch maken via onze assistenten. Afspraken kunnen ook niet per mail gemaakt worden.

Voorheen in het nieuws