De drijfveer

Onze samenleving is dynamisch en vraagt veel van ons. Binnen die dynamiek is een eigen vertrouwde huisarts van essentieel belang, op welke grond of manier de vraag om zorg ook is ontstaan.

Huisartspraktijk Michon wil die zorg geven,  in alle aspecten van de eerstelijnszorg: acute medische zorg, chronische medische zorg, ondersteuning bij vastlopen in bepaalde levensfases, door veranderingen, aandoeningen of omgevingsfactoren.

Die zorg kunnen wij u bieden, door de gespecialiseerde zorgverleners die wij in huis hebben, zowel in ons team als in ons gebouw:

 • Huisartsen & physician assistant: een team van twee huisartsen en 1 physician assistant zorgt voor de eerstelijnszorg in het spreekuur en bij visites
 • Assistentes: een team van vier assistentes zorgt voor telefonisch advies, eigen spreekuur, bloedprikken, laboratoriumonderzoek en nog veel meer
 • Praktijkondersteuners: vijf verschillende praktijkondersteuners en één praktijkmanager zorgen voor hulp bij chronische ziekten en eerstelijns psychologie ook voor kinderen en ouderen.
 • Medisch Centrum: naast apotheek, tandarts en de GGD vindt u hier diverse zorgverleners zoals fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, logopedie en huidtherapie.

Zorgen voor mensen door ze te zien voor wie ze zijn

Deze visie staat centraal in onze praktijk: de persoon zien voor wie hij/ zij is en voor wat hij/ zij heeft. De balans tussen beiden wordt per persoon afgestemd, omdat wij nastreven de meest optimale zorg te kunnen bieden. Voor eenzaamheid is tenslotte een andere aanpak nodig dan voor een longontsteking, en niet ieder mens is gebaat bij dezelfde benadering.

De indeling van onze praktijkruimte is ook anders, een open indeling met een ronde centrale balie. Toegankelijkheid en openheid staan daarbij centraal. Met een ruime wachtkamer, waar de voorzieningen zo om u heen zijn gemaakt, zodat de wachttijd in een vertrouwde en aangename sfeer verstrijkt…

Corona maatregelen

Update 29 juni 2021

In onze wachtruimte is het mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. In de huisartspraktijk gelden dezelfde regels als buiten de praktijk:

 • houd 1,5 meter afstand;
 • indien geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, draag een mondkapje.

We willen u vragen eerst te bellen en als u een afspraak heeft op de praktijk:

 • kom zo veel mogelijk alleen,
 • voordat u binnenkomt uw handen te desinfecteren,
 • en bij vertrek ook uw handen te desinfecteren.

Vaccinatie tegen covid-19

Update 28 juni 2021

Iedereen geboren in 1961 tot en met 2003 (18 tot 60 jaar) die ieder jaar in aanmerking komen voor de griepvaccinatie bij de huisarts (op medische indicatie), is uitgenodigd voor vaccinatie tegen COVID-19 door de GGD. Deze mensen hebben vanaf de week van 3 mei een uitnodiging van ons ontvangen. Met die uitnodiging kunnen deze mensen naar de GGD bellen voor het maken van een afspraak. Vanaf de week van 10 mei is de GGD de mensen die een afspraak hebben gemaakt, gaan vaccineren met het het vaccin Pfizer-BioNtech. Die uitnodigingsbrief moet worden meegenomen naar de GGD. Wij vaccineren u dus niet zelf, maar u wordt door de GGD gevaccineerd.

De mensen in onze praktijk, geboren in 1959 en 1960 (60 en 61 jaar), zijn door ons uitgenodigd voor vaccinatie tegen COVID-19. Deze uitnodiging is in de week van 10 mei verstuurd. In de uitnodigingsbrief staat wat u moet doen om een vaccinatie bij ons te halen. Op 19 mei hebben wij deze mensen zelf gevaccineerd met het vaccin AstraZeneca. De tweede vaccinatie met AstraZeneca is geven op 25 juni.

In onze praktijk hebben we de mensen geboren in 1956, 1957 en 1958 afgelopen maart opgeroepen voor de eerste vaccinatie met AstraZeneca. Deze mensen hebben op 28 mei ook de tweede vaccinatie met AstraZeneca ontvangen.

Ook de jongere mensen die afgelopen maart bij ons al een eerste vaccinatie hebben gehad (op basis van medische indicatie) hebben op 28 mei de tweede vaccinatie ontvangen met AstraZeneca.

Jongeren, ingeschreven in onze praktijk, die zijn geboren tussen 1 januari 2004 en 30 juni 2009 (12 t/m 17 jarige) met medische indicatie (bepaald door de Gezondheidsraad) hebben vanaf 24 juni een uitnodiging gekregen, via ons, om zich te laten vaccineren bij de GGD.

Wij ontvangen van het RIVM geen ander vaccin dan AstraZeneca en kunnen u daarom ook geen ander vaccin aanbieden.

Registratie vaccinatie

Wij hebben van ieder die gevaccineerd is door ons in de praktijk de vaccinatie geregistreerd in het eigen patiënten dossier in ons Huisarts Informatie Systeem (HIS). Deze gegevens worden automatisch vanuit het HIS doorgegeven aan het vaccinatie registratie systeem van het RIVM. Verwerking door het RIVM van de vaccinatieregistratie kan vertraagd zijn vanwege technische problemen waar wij niets aan kunnen doen. Vanaf 24 juni kunt u uw vaccinregistratie ophalen via de CoronaCheck app van de overheid. Voor vragen hierover kunt u zich alleen wenden tot de overheid: 0800-1421

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

Wilt u alstublieft voor vragen over vaccinaties en COVID-19 bellen naar het speciale nummer dat het RIVM hiervoor heeft opengesteld: 0800-1351, zodat onze huisartspraktijk telefonisch bereikbaar blijft voor reguliere zorg. Dat voorkomt dat mensen die bellen voor reguliere zorgvragen niet onnodig in de wacht hoeven te staan.

U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar). In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Extra ondersteuning bij stress klachten in corona periode

We willen mensen die psychische klachten krijgen in deze corona periode ook via deze website de mogelijkheden bieden voor ondersteuning.

Mocht u in deze corona periode stress ervaren, minder goed slapen of anderszins uit balans raken, willen wij u graag extra mogelijkheden bieden er voor u te zijn en u te ondersteunen. Daarvoor hebben wij meerdere opties:
1) U kunt, mits u geen hoestklachten of koorts heeft, op het spreekuur komen bij de POH GGZ.
2) U kunt bellen met de POH GGZ. Dit kan telefonisch maar ook met videobellen.
3) U kunt, via de POH GGZ, verschillende online programma’s volgen.
4) U kunt onderstaande documenten gebruiken om u te helpen/ ondersteunen.

PDF: Corona – Hoe hou je het hoofd koel?

PDF: Telefonische (en chat) hulpdiensten

Ook op de website van Malkander staat wat er in Ede aan initiatieven zijn deze periode door te komen.
www.malkander-ede.nl

Huisartspraktijk Michon gesloten voor nieuwe patiënten per 1 februari 2020

Beste Edenaar,

Met spijt moeten wij U mededelen dat ook wij gaan sluiten voor nieuwe patiënten. Om de zorg die de groei in Ede van ons vraagt ook op de juiste manier te kunnen blijven bieden, met genoeg tijd en aandacht voor de patiënt, zijn wij genoodzaakt deze keuze te maken.

Als je als Edenaar geen huisarts kunt vinden, heeft je zorgverzekeraar een inspanningsplicht om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot huisartsenzorg. Zij weten welke huisartsen nog open zijn voor nieuwe patiënten. Wij adviseren U dan ook met Uw zorgverzekeraar contact op te nemen.

In geval van een spoedsituatie, kunt U zich als passant melden bij een willekeurige huisartsenpraktijk in Ede. Zij zijn dan, na triage, verplicht U medische zorg te bieden. Buiten de openingstijden van de huisartsenpraktijken, kunt U contact opnemen met de huisartsenpost Ede.

Hartelijke groeten,

Maaike Michon, huisarts/praktijkhouder

Gegevens

Adres:

Eikenlaan 13-28, 6711 MA Ede

Telefoonnummer:

+31 (0)318 200 240

Huisartsenpost Gelderse Vallei:

voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk, kunt u bellen met de Huisartsenpost Gelderse Vallei:

+31 (0)318 200 800

 

EERST BELLEN

Nieuws

INFORMATIE CORONA via nummer 0800-1351 (RIVM)

Informatie over het coronavirus en hoe te handelen vindt u op Thuisarts.nl en op de website van het RIVM. Bel niet naar de praktijk voor vragen over het coronavirus.

ACTUEEL

Update 29 oktober 2021

NIEUWE MEDEWERKERS

Per 1 september is assistente Tineke van de Pol begonnen.

Per 1 oktober is ook Marjan Olijslager onze nieuwe praktijkondersteuner somatiek gestart. Helaas moet we Marianne Hulleman gaan missen die we veel succes wensen op haar nieuwe werkplek.

Onze nieuwe vaste waarnemend huisarts is Anne Julia Schut. Zij is aanwezig op dinsdag en vrijdag.

KOSTEN BIJ NIET VERSCHIJNEN OP AFSPRAAK

Indien u zonder tijdig bericht niet verschijnt op uw afspraak is dit heel verstorend voor het spreek uur en daar kunnen wij u administratieve kosten voor in rekening brengen.

Deze kosten maken wij omdat wij tijd kwijt zijn aan het bijsturen van het spreekuur als direct gevolg van het ad hoc niet doorgaan van een afspraak. Deze tijd krijgen wij niet vergoed van de zorgverzekeraars. Onze maatregelen om dit te minimaliseren zijn:

 • eerste keer verschijnen zonder bericht: coulance;
 • tweede keer: u ontvangt een ‘waarschuwingsbrief’;
 • derde keer: u ontvangt een factuur voor EUR 10;
 • vierder keer: u ontvangt een factuur voor EUR 20;
 • vijfde keer: u ontvangt een factuur voor EUR 30;
 • enzovoort.

Deze kosten dient u te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of minimaal voorafgaand aan een nieuwe afspraak binnen 14 dagen na factuurdatum. U kunt het bedrag overmaken of per PIN betalen aan te balie. Contant geld kan niet worden geaccepteerd.

Indien een nieuw voorval zich voordoet na een jaar en u de rekeningen volledig heeft betaald, wordt er opnieuw begonnen met factureren vanaf EUR 10.

ONLINE AFSPRAAK MAKEN NIET MOGELIJK

Omdat wij bij iedere afspraak moeten uitvragen of er mogelijke corona gerelateerde klachten zijn, is het nog steeds niet mogelijk om afspraken online (via MijnGezondheid.Net) te maken. Afspraken kunt u alleen telefonisch maken via onze assistenten.

BEELDBELLEN

Wij kunnen u de mogelijkheid van beeldbellen aanbieden naast het telefonisch consult. Dit zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, daarom zal de behandelaar dat eerst met u overleggen. Indien u daarmee instemt kan de behandelaar het beeldbellen starten. U kunt beeldbellen via uw smartphone of via uw computer (met camera en microfoon). Hiervoor wordt WeSeeDo gebruikt. U ontvangt van de behandelaar een email met daarin uitleg en een link om het gesprek te starten. Voor WeSeeDo is het niet nodig om een app, een programma of andere software te downloaden.

 

Voorheen in het nieuws