Stabiliteit

In de media is er steeds nieuws over de zorg: weinig medicijnen zijn leverbaar, wachttijden lopen op, personeelstekorten… en bij deze wil ik juist als tegengeluid voor deze berichtgevingen melden dat wij een fase van stabiliteit ingaan.

We hebben in ons team van huisartsen nu drie vaste artsen: Maaike Michon, Anne Julia Schut en Cécile Klijn. Vanaf 1 mei 2023 komt Margje van de Ven ons team versterken als vierde vaste huisarts.

De doktersassistenten, de praktijkondersteuners en de huisartsen vormen een hecht team met elkaar en juist in deze pittige tijden wordt ons duidelijk dat we ons werk met plezier uitoefenen ook onder druk.

Wel hebben we van de patiënten in deze tijden iets nodig: begrip en geduld. Ook bij ons is er dit jaar uitval door ziekte of persoonlijke omstandigheden, ook bij ons is de vraag om zorg soms groter dan onze capaciteit. Hierdoor kunnen wachttijden aan de telefoon oplopen en wachttijden bij het spreekuur langer zijn (we hebben nog steeds een ruime wachtkamer en heerlijke koffie) en vraagt dat ook wat van ons.

Juist die wederkerigheid, begrip voor elkaar, maakt dat we deze omstandigheden, met elkaar, het hoofd kunnen bieden. Dank voor jullie begrip en geduld, en tot een volgend contact!

Hartelijke groeten, Maaike Michon, praktijkhoudend huisarts en daklozendokter in Ede

24 februari 2023

Kosten bij niet verschijnen op afspraak

Indien u zonder tijdig bericht niet verschijnt op uw afspraak is dit heel verstorend voor het spreek uur en daar kunnen wij u administratieve kosten voor in rekening brengen.

Deze kosten maken wij omdat wij tijd kwijt zijn aan het bijsturen van het spreekuur als direct gevolg van het ad hoc niet doorgaan van een afspraak. Deze tijd krijgen wij niet vergoed van de zorgverzekeraars. Onze maatregelen om dit te minimaliseren zijn:

  • eerste keer verschijnen zonder bericht: coulance;
  • tweede keer: u ontvangt een ‘waarschuwingsbrief’;
  • derde keer: u ontvangt een factuur voor EUR 10;
  • vierder keer: u ontvangt een factuur voor EUR 20;
  • vijfde keer: u ontvangt een factuur voor EUR 30;
  • enzovoort.

Deze kosten dient u te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of minimaal voorafgaand aan een nieuwe afspraak binnen 14 dagen na factuurdatum. U kunt het bedrag overmaken of per PIN betalen aan te balie. Contant geld kan niet worden geaccepteerd.

Indien een nieuw voorval zich voordoet na een jaar en u de rekeningen volledig heeft betaald, wordt er opnieuw begonnen met factureren vanaf EUR 10.

De drijfveer

Onze samenleving is dynamisch en vraagt veel van ons. Binnen die dynamiek is een eigen vertrouwde huisarts van essentieel belang, op welke grond of manier de vraag om zorg ook is ontstaan.

Huisartspraktijk Michon wil die zorg geven, in alle aspecten van de eerstelijnszorg: acute medische zorg, chronische medische zorg, ondersteuning bij vastlopen in bepaalde levensfases, door veranderingen, aandoeningen of omgevingsfactoren.

Die zorg kunnen wij u bieden, door de gespecialiseerde zorgverleners die wij in huis hebben, zowel in ons team als in ons gebouw:

  • Huisartsen & physician assistant: een team van twee huisartsen en één physician assistant zorgt voor de eerstelijnszorg in het spreekuur en bij visites
  • Assistentes: een team van zes assistentes zorgt voor telefonisch advies, eigen spreekuur, bloedprikken, laboratoriumonderzoek en nog veel meer
  • Praktijkondersteuners: vijf verschillende praktijkondersteuners en één praktijkmanager zorgen voor hulp bij chronische ziekten en eerstelijns psychologie ook voor kinderen en ouderen.
  • Medisch Centrum: naast apotheek, tandarts en de GGD vindt u hier diverse zorgverleners zoals fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, logopedie en huidtherapie.

Zorgen voor mensen door ze te zien voor wie ze zijn

Deze visie staat centraal in onze praktijk: de persoon zien voor wie hij/zij is en voor wat hij/zij heeft. De balans tussen beiden wordt per persoon afgestemd, omdat wij nastreven de meest optimale zorg te kunnen bieden. Voor eenzaamheid is tenslotte een andere aanpak nodig dan voor een longontsteking en niet ieder mens is gebaat bij dezelfde benadering.

De indeling van onze praktijkruimte is ook anders: een open indeling met een ronde centrale balie. Toegankelijkheid en openheid staan daarbij centraal. Met een ruime wachtkamer waar de voorzieningen zo om u heen zijn gemaakt zodat de wachttijd in een vertrouwde en aangename sfeer verstrijkt.

Huisartspraktijk Michon gesloten voor nieuwe patiënten per 1 februari 2020

Zie voor meer informatie op onze pagina “nieuws”.

Gegevens

Adres:

Eikenlaan 13-28, 6711 MA Ede

Telefoonnummer:

+31 (0)318 200 240

Huisartsenpost Gelderse Vallei:

voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk, kunt u bellen met de Huisartsenpost Gelderse Vallei:

+31 (0)318 200 800

Actueel

Update 30 augustus 2023

Wij kunnen helaas geen nieuwe patiënten meer inschrijven.

BEREIKBAARHEID

Helaas komt het vaker voor dat wij incidenteel de telefoon niet aan kunnen nemen. Dit is het gevolg van de uitval van assistenten in combinatie met het te kort aan invalassistenten en toename van de zorgvraag bij de Nederlandse huisartsenzorg. Wij blijven altijd bereikbaar voor spoed. Voor het maken van afspraken belt u bij voorkeur tussen 8:00 en 10:30. Wanneer het ‘s-ochtends niet lukt om ons te bereiken probeer het dan in de middag tussen 14:00 en 16:00.

MEDEWERKERS

Van september tot en met december is huisarts Cécile Klijn op reis. Haar vaste spreekuren worden overgenomen door twee waarnemers. Op de dinsdag door Liesbeth Ledegang en op de woensdag en donderdag door Jos Bouma. Beide waarnemend huisartsen hebben het afgelopen jaar al vaker ingevallen in onze praktijk en zijn bekend met onze manier van werken.

ONLINE AFSPRAAK MAKEN NOG NIET MOGELIJK

Wij zijn bezig om het online afspraken weer mogelijk te maken, echter vergt dit meer tijd omdat we nog niet tevreden zijn over de manier waarop en wij dat voor u en voor ons zo makkelijk mogelijk willen maken. Tot die tijd is het nog steeds niet mogelijk om afspraken online (via MijnGezondheid.Net) te maken. Afspraken kunt u alleen telefonisch maken via onze assistenten. Afspraken kunnen ook niet per mail gemaakt worden.

Voorheen in het nieuws