Mededeling van Maaike Michon aan alle patiënten

Lieve patiënt,

Bij deze wil ik laten weten dat ik vanaf 1 januari 2024 voor een langere periode zelf geen spreekuur meer ga doen op de praktijk. De hoeveelheid werk om praktijkhouder te zijn is mede door de groei van de praktijk en de veranderingen in de zorg erg veel geworden. De afgelopen jaren heb ik wel 70 tot 80 uur per week besteed aan werk: patiëntenzorg, zorg voor dakloze en/ of verslaafde patiënten, zorg voor het (vinden van nieuw) personeel, roosters en bezettingen rondkrijgen en veel (te) veel administratie.

De meesten van jullie waren bereid om weken te wachten op een plek bij mij op het spreekuur, en ik heb met velen van jullie een bijzondere band opgebouwd in onze contacten. Maar ik merk ook dat het format van iedere 20 minuten een volgende patiënt mij niet meer past: het zal jullie zeker niet ontgaan zijn dat ik vaak erg uitloop (waarbij ik vaak verwijs naar onze lekkere koffie om het een beetje goed te maken…). Hoe fijn onze contacten ook zijn, het kost me in deze setting veel energie.

Juist om te voorkomen dat ik overbelast raak zet ik deze stap. Ik wil hiermee ruimte maken om de voorwaarden waaronder ik mijn beroep huisarts met plezier kan blijven uitoefenen te kunnen veranderen. Dat betekent niet dat ik de praktijk ga verlaten. Wat ik blijf doen is:

 • de zorg voor de praktijk in de functie van medisch directeur
 • de zorg voor het personeel/ ons team
 • als back up arts blijf ik beschikbaar in complexe en/ of intensieve situaties
 • 2 dagen per week spreekuur bij het Leger des Heils
 • het rijden van visites daar waar nodig naast of in plaats van de reguliere huisartsenzorg in de praktijk

Ons vaste team van assistentes, praktijkondersteuners en huisartsen blijft natuurlijk voor jullie klaar staan zoals we de afgelopen jaren altijd al hebben gedaan.

En ik wil jullie bedanken voor jullie vertrouwen, jullie geduld om te wachten op een plek op het spreekuur bij mij en de fijne, mooie bijzondere gesprekken die we hebben gehad.

Hartelijke groeten, Maaike Michon

Kosten bij niet verschijnen op afspraak

Indien u zonder tijdig bericht niet verschijnt op uw afspraak is dit heel verstorend voor het spreek uur en daar kunnen wij u administratieve kosten voor in rekening brengen.

Deze kosten maken wij omdat wij tijd kwijt zijn aan het bijsturen van het spreekuur als direct gevolg van het ad hoc niet doorgaan van een afspraak. Deze tijd krijgen wij niet vergoed van de zorgverzekeraars. Onze maatregelen om dit te minimaliseren zijn:

 • eerste keer verschijnen zonder bericht: coulance;
 • tweede keer: u ontvangt een ‘waarschuwingsbrief’;
 • derde keer: u ontvangt een factuur voor EUR 10;
 • vierder keer: u ontvangt een factuur voor EUR 20;
 • vijfde keer: u ontvangt een factuur voor EUR 30;
 • enzovoort.

Deze kosten dient u te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of minimaal voorafgaand aan een nieuwe afspraak binnen 14 dagen na factuurdatum. U kunt het bedrag overmaken of per PIN betalen aan te balie. Contant geld kan niet worden geaccepteerd.

Indien een nieuw voorval zich voordoet na een jaar en u de rekeningen volledig heeft betaald, wordt er opnieuw begonnen met factureren vanaf EUR 10.

De drijfveer

Onze samenleving is dynamisch en vraagt veel van ons. Binnen die dynamiek is een eigen vertrouwde huisarts van essentieel belang, op welke grond of manier de vraag om zorg ook is ontstaan.

Huisartspraktijk Michon wil die zorg geven, in alle aspecten van de eerstelijnszorg: acute medische zorg, chronische medische zorg, ondersteuning bij vastlopen in bepaalde levensfases, door veranderingen, aandoeningen of omgevingsfactoren.

Die zorg kunnen wij u bieden, door de gespecialiseerde zorgverleners die wij in huis hebben, zowel in ons team als in ons gebouw:

 • Huisartsen & physician assistant: een team van twee huisartsen en één physician assistant zorgt voor de eerstelijnszorg in het spreekuur en bij visites
 • Assistentes: een team van zes assistentes zorgt voor telefonisch advies, eigen spreekuur, bloedprikken, laboratoriumonderzoek en nog veel meer
 • Praktijkondersteuners: vijf verschillende praktijkondersteuners en één praktijkmanager zorgen voor hulp bij chronische ziekten en eerstelijns psychologie ook voor kinderen en ouderen.
 • Medisch Centrum: naast apotheek, tandarts en de GGD vindt u hier diverse zorgverleners zoals fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, logopedie en huidtherapie.

Zorgen voor mensen door ze te zien voor wie ze zijn

Deze visie staat centraal in onze praktijk: de persoon zien voor wie hij/zij is en voor wat hij/zij heeft. De balans tussen beiden wordt per persoon afgestemd, omdat wij nastreven de meest optimale zorg te kunnen bieden. Voor eenzaamheid is tenslotte een andere aanpak nodig dan voor een longontsteking en niet ieder mens is gebaat bij dezelfde benadering.

De indeling van onze praktijkruimte is ook anders: een open indeling met een ronde centrale balie. Toegankelijkheid en openheid staan daarbij centraal. Met een ruime wachtkamer waar de voorzieningen zo om u heen zijn gemaakt zodat de wachttijd in een vertrouwde en aangename sfeer verstrijkt.

Huisartspraktijk Michon gesloten voor nieuwe patiënten per 1 februari 2020

Zie voor meer informatie op onze pagina “nieuws”.

Gegevens

Adres:

Eikenlaan 13-28, 6711 MA Ede

Telefoonnummer:

+31 (0)318 200 240

Huisartsenpost Gelderse Vallei:

voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk, kunt u bellen met de Huisartsenpost Gelderse Vallei:

+31 (0)318 200 800

Actueel

Update 4 januari 2024

Wij kunnen helaas geen nieuwe patiënten meer inschrijven.

BEREIKBAARHEID

Helaas komt het vaker voor dat wij incidenteel de telefoon niet aan kunnen nemen. Wachttijden kunnen hierdoor oplopen. Dit is het directe gevolg van de uitval van assistenten in combinatie met het te kort aan invalassistenten en de toenemende zorgvraag in de Nederland (de Zorgcrisis). Wij blijven altijd bereikbaar voor spoed. Voor het maken van afspraken belt u bij voorkeur tussen 8:00 en 10:30. Wanneer het ‘s-ochtends niet lukt om ons te bereiken probeer het dan in de middag tussen 14:00 en 16:00.

BEPERKTE MOGELIJK VOOR BLOEDAFNAME

Op de praktijk is er voorlopig minder capaciteit om bloedafname te doen. Hierdoor zullen wij u vaker verwijzen naar het ziekenhuis Gelderse Vallei. Wij zijn op dit moment genoodzaakt dit te doen, vanwege onvoorziene onderbezetting van assistenten. Wij vragen uw begrip en vertrouwen dat wij ons best doen om u zo goed mogelijk te helpen.

MEDEWERKERS

Op 2 januari is Geerke gestart als nieuwe praktijkondersteuner GGZ. Zij vult daarmee de plek in van Elise die eind december afscheid heeft genomen.

ONLINE AFSPRAAK MAKEN NOG NIET MOGELIJK

Wij zijn bezig om het online afspraken weer mogelijk te maken, echter vergt dit meer tijd omdat we nog niet tevreden zijn over de manier waarop en wij dat voor u en voor ons zo makkelijk mogelijk willen maken. Tot die tijd is het nog steeds niet mogelijk om afspraken online (via MijnGezondheid.Net) te maken. Afspraken kunt u alleen telefonisch maken via onze assistenten. Afspraken kunnen ook niet per mail gemaakt worden.

Voorheen in het nieuws